instantanealluis
Simulacre del Pla d'Emergències
de Lluís Piqueras - lunes, 13 de diciembre de 2010, 20:38
 
Per a coneixement de tota la comunitat escolar del Vives:

Us notifiquem que al llarg del proper dilluns, 20 de desembre, procedirem a realitzar un simulacre d'emergència per evacuar el centre.

Així mateix, us notifiquen que durant el segon trimestre d'aquest curs escolar, en dia i hora indeterminats, procedirem a fer un segon simulacre per exercitar les mesures del Pla d'Emergències del centre.

L'equip de redacció.