Imagen de Luis Vives
Alumnat amb problemes de salut crònica
de Luis Vives - lunes, 9 de octubre de 2017, 22:15
 
ALUMNAT AMB PROBLEMES

DE SALUT CRÓNICA


Estimades famílies:

La Resolució d'1 de Setembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV Núm. 7865 de 5 de Setembre de 2016) arreplega el Protocol d'Atenció Sanitària Específica en Centres Educatius que conté les instruccions i orientacions relatives a l'actuació sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica o una altra patologia destacable en horari escolar, l'atenció de la urgència previsible i no previsible, així com l'administració de medicaments.

És per això que les famílies i el metge de capçalera hauran d'omplir l'anvers i el revers de la fitxa adjunta i entregar-la en la Capsalera d'Estudis abans de l'un de novembre

Molt agraïts per la seua col·laboració.

L'Equip Directiu