Imagen de Luis Vives
Programa Xarxa Llibres
de Luis Vives - lunes, 26 de octubre de 2015, 19:45
 

La Generalitat va a iniciar en el curs 2015-16, el programa “Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana”, amb el fi de proporcionar de forma gratuïta llibres de text i altres materials curriculars a l’alumnat d’Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació professional Bàsica en centres públics i centres privats concertats.

Aquest programa estarà cofinançat per la generalitat, Diputacions Provincials i Ajuntaments destinataris d’aquestes ajudes.

Per a poder desplegar aquest programa és necessari disposar de les dades de l’alumnat empadronat en cada municipi o entitat local menor i en què centre estan matriculats.

Per aquest motiu, si vostés estan interessats al programa, és necessari que abans del 2 de novembre presenten en la secretaria de l’institut un certificat d’empadronament del seu fill o filla.