JV
Premios
de José Vte. Gómez - lunes, 14 de julio de 2014, 12:30
 

ÚLTIMS PREMIS DONATS AL LLUÍS VIVES

· 1r Premi en 1r cicle de l’ESO en el CONCURS LITERARI EN LLENGUA VALENCIANA “SAMBORI”.

Amb l’alumna Laura Llàcer de 1r de l’ESO.

· 1r Premi en l’ESO i 1r Premi en Batxillerat del concurs de la Universitat Politécnica “Petits

Inventores”

Amb els alumnes Nami Gradolí, Paloma Giménez, David Marín i Belén Martí i els professors del Departament de Tecnologia En Julio Olmo i Na Sira Muñoz.

· Premi de la Conselleria d’Educació a l’Excel·lència Acadèmica en Ed. Secundària Obligatòria.

A l’alumna Patricia Ordoño Carramiñana.

· Premi en el "Concurs XXII Valencia Abierta al Mundo" amb el projecte " València-München 2013-14", del Ajuntament de València.

Del Departament d’alemany i coordinat pel professor En Enric Javier Chinesta.

· Premi en el "Concurs XXII Valencia Abierta al Mundo" amb el projecte "Young Artists in Emergency, Criti-Art", del Ajuntament de València.

 Del Departament de dibuix i coordinat per la professora Na Carmen María.

!ENHORABONA A TOTS!