Imagen de Luis Vives
Avaluació Diagnòstica 2n ESO
de Luis Vives - viernes, 11 de abril de 2014, 08:32
 

Estimades famílies us informem que la Conselleria novament enguany ens ha enviat les instruccions per a la realització de l’avaluació diagnòstica als grups de 2n ESO de 2014.

En aquestes proves s’avaluarà: la Competència Matemàtica i la Competència en Comunicació Lingüística: Valencià-Castellà-Francés/Anglés ( dies 19 i 23 de maig).

A més, amb anterioritat l’alumnat, ha d’emplenar un Qüestionari de Context per via telemàtica entre el 8 i 5 de maig.

Us deixem algunes de les preguntes sobre la situació familiar, que Conselleria recomana informar a la família per tal que el dia de la prova ( ANÒNIMA) l’alumnat puga contestar sense dificultat.

També us informem de l’horari de la prova de Context. L’alumnat que no faça aquesta , no podrà emplenar els altres qúestionaris sobre la Competència Matemàtica i la Competència en comunicació Lingüística: Valencià-Castellà-Francés/Anglés.

Veure més informació ( http://www.cece.gva.es/eva/val/evaluacion.htm )

LA JUNTA DIRECTIVA

Documents

Carta a les famílies

Horari

Cuestionari