Imagen de Luis Vives
ASSISTENT PER AL PROCÉS D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA
de Luis Vives - sábado, 6 de julio de 2013, 09:22
 

Us recordem la possibilitat d'omplir i imprimir la sol·licitud d'admissió telemàticament.

Una vegada connectats, hauran de seguir el procés d'identificació: registrar-se amb usuari i contrasenya (o amb Certificat Digital si el tenen) i verificar l'accés. Tot seguit, podran procedir a omplir la sol·licitud o les sol·licituds que considere. Tot i que l'assistent telemàtic és molt intuïtiu, s'ha elaborat una guia que es pot consultar des de la mateixa aplicació, polsant l'ajuda o descarregar-la des de la següent adreça web: http://www.cece.gva.es/abc/admisal/docs/guia_assistent_sol_admi_telematica.pdf

El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com vullga, però només podrà presentar-ne UNA (prèviament confirmada en l’aplicació telemàtica) que portarà impresa al centre.

URL dels diferents assistents telemàtics per a l'admissió en ensenyaments secundaris 2013-14. S'inclouen els terminis d'obertura i tancament.

ESO (27 de maig 2013 al 03 de juny 2013)
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=32

BATXILLERAT (27 de maig 2013 al 03 de juny 2013)
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=34