You are not logged in. (Login)

Course categories

AMPA1
Departaments

Alemany1

Anglés1

Arts Plàstiques15

Castellà1

Carmen Luisa Martínez1

Rogelio Rodríguez5

Néstor Pérez1

Merche Vidal4

Amparo Martínez7

Ciències Naturals1

PROFESSORS DE CIÈNCIES NATURALS1

NOTÍCIES D'INTERÉS2

ACTIVITATS4

CMC - José Azkárraga1

BH - Luis Felipe Moreno4

CTMA - Luis Felipe Moreno1

Biología. Hermes Casani1

Economia1

Educació Física3

Filosofia5

Física y Química3

Francés1

Geografia e Història8

Grec1

Informàtica4

Llatí1

Matemàtiques5

Música1

Orientació2

Religió1

Tecnologia1

Ínformació del Departament

Benvinguda

Programacions

ESO6

BATXILLERAT3

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS1

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA1

ESO

Primer4

PROJECTES1

Segon.Taller de Tecnologies.

PROJECTES

Primer projecte. Circuits de control1

Tercer3

PROJECTES

2. SEGON PROJECTE1

3. TERCER PROJECE1

1. PRIMER PROJECTE1

4. QUART PROJECTE

Quart1

APUNTS6

Disseny assistit per ordinador1

PROJECTES

PRIMER PROJECTE. VIVENDA1

Exemples de plànols1

Exemples d'informe final

Exemples d'informe final1

SEGON PROJECTE. SISTEMES AUTOMATITZATS2

INFORMACIÓ I NOVETATS

Yenka1

Quart.PDC.

BATXILLERAT

Primer

Temari4

Apunts1

Projectes

Segon projecte. Pneumàtica, microcontroladors i electropneumàtica2

Primer projecte: Disseny d'una cadira3

Proposta

Informació i novetats2

Segon2

Temari

Sistemes automàtics2

Mecatrònica1

Electropneumàtica3

Materials4

Màquines tèrmiques3

Màquines Elèctriques3

Principis generals de màquines2

Electrònica digital1

Estructura de l'ordinador1

PAU2

Informació i novetats

Qualificacions en el control de sistemes electrònics digitals i parcials pendents de recuperació1

Qualificación prova simulada de PAU 5-6-2014 i comentaris1

PROJECTE FINAL LOGO2

1. Altres exemples de programació LOGO. Estació compactadora1

2. Proposta d'estació transportadora1

Solució aportada1

Programació en Meclab1

Programació LOGO1

Primer. Cultura científica2

Documents d'ús comú1

Tercer curs. Porta automàtica1

Activitats Extraescolars

Programació d'activitats per al curs escolar 2.013-141

Novetats

Valencià2
Direcció d'estudis4
5