You are not logged in. (Login)

Course categories

AMPA 
 Activitats ExtraescolarsThis course allows guest users to enterSummary
Departaments 

Alemany 
 Llibres de text curs 2015 2016. AlemanyThis course requires an enrolment key

Anglés 
 Llibres de text curs 2015 2016. Anglés.This course requires an enrolment key

Arts Plàstiques 
 Diseño DiurnoThis course allows guest users to enter
 Educación Plástica y Visual 3º ESOThis course allows guest users to enter
 Dibujo Artístico IIThis course allows guest users to enter
 Dibujo Artístico I
 Técnicas de Expresión (Ampliación)
 VOLUMEN
 Cultura AudiovisualThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Técniques d'Expressió Gràfico-plàstiques
 DiseñoThis course allows guest users to enter
 Dibujo Técnico IThis course allows guest users to enter
 Dibujo Técnico IIThis course allows guest users to enter
 Dibujo Técnico Bachillerato 2010-2011Summary
 Diseño.Summary
 Informació del DepartamentThis course requires an enrolment key
 Llibres de text curs 2015 2016. Arts Plàstiques.This course requires an enrolment key

Castellà 
 Llibres de text curs 2015 2016. Castellà.This course requires an enrolment key

Carmen Luisa Martínez 
 Materiales diversosThis course allows guest users to enter

Rogelio Rodríguez 
 Habilidades Comunicativas
 FICHAS DE LECTURA CURSO 2015-2016
 2BATA/BThis course allows guest users to enter
 3ESO A/BThis course allows guest users to enter
 4ESO A

Néstor Pérez 
 Nombre del curso

Amparo Martínez 
 ESO4CThis course allows guest users to enter
 ESO2CThis course allows guest users to enter
 ESO1CThis course allows guest users to enter
 ESO1BThis course allows guest users to enter
 ESO1AThis course allows guest users to enter

Ciències Naturals 
 Llibres de text curs 2015 2016. CIÈNCIES NATURALSThis course requires an enrolment key

PROFESSORS DE CIÈNCIES NATURALS 
 Cursos 2001-2012This course allows guest users to enterSummary

NOTÍCIES D'INTERÉS 
 Curs 2011-2012This course allows guest users to enterSummary
 Curs 2009-2010This course allows guest users to enter

ACTIVITATS 
 Curs 2011-2012This course allows guest users to enterSummary
 Curs 2010-2011This course allows guest users to enter
 Curs 2009-2010This course allows guest users to enter
 Curs 2008-2009This course allows guest users to enter

CMC - José Azkárraga 
 CMCThis course allows guest users to enter

BH - Luis Felipe Moreno 
 Ritmo respiratorio y volúmenes pulmonaresThis course allows guest users to enterSummary
 Signos externos de la circulaciónThis course allows guest users to enterSummary
 DiseccionesThis course allows guest users to enterSummary
 Grupos saguíneos IES Lluís VivesThis course allows guest users to enterSummary

CTMA - Luis Felipe Moreno 
 SELECTIVITATThis course allows guest users to enterSummary

Biología. Hermes Casani 
 Recursos

Economia 
 Llibres de text curs 2015 2016. ECONOMIAThis course requires an enrolment key

Educació Física 
 Educación Física (Pablo Hermosín)
 Departament D'Educació FísicaThis course allows guest users to enter
 Llibres de text curs 2015 2016. EDUCACIÓ FÍSICA.This course requires an enrolment key

Filosofia 
 3r ESO VALORS ÈTICS (professora: Eulàlia M. Ruiz MorralThis course requires an enrolment keySummary
 2BAT HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA (professora: Eulàlia M. Ruiz Morral)This course requires an enrolment keySummary
 Fil1batThis course allows guest users to enter
  1 BAT FILOSOFIA I CIUTADANIA (professora : Eulàlia M. Ruiz Morral)This course requires an enrolment keySummary
 Llibres de text curs 2015 2016. FILOSOFIA.This course requires an enrolment key

Física y Química 
 FQ02
 Nombre del curso
 Llibres de text curs 2015 2016. FÍSICA I QUÍMICAThis course requires an enrolment key

Francés 
 Llibres de text curs 2015 2016. FRANCÉS.This course requires an enrolment key

Geografia e Història 
 AULA VIRTUAL DEL DEPARTAMENTO DE Gª E HªThis course requires an enrolment key
 Geografia DiurnThis course requires an enrolment keySummary
 Geografia Diurno_NocturnoThis course requires an enrolment keySummary
 Historia de España Vespertino - Nocturno 2015-2016This course requires an enrolment key
 HISTORIA DEL ARTEThis course requires an enrolment key
 Historia del Mundo Contemporáneo NocturnoThis course requires an enrolment key
 Historia de EspañaThis course allows guest users to enter
 Llibres de text curs 2015 2016. GEOGRAFIA E HISTÒRIAThis course requires an enrolment key

Grec 
 Llibres de text curs 2015 2016. GREC.This course requires an enrolment key

Informàtica 
 Informació del DepartamentThis course allows guest users to enter
 Introducció a l'Aula Virtual
 Sistemes operatius i seguretat informàtica
 Llibres de text curs 2015 2016. INFORMÀTICAThis course requires an enrolment key

Llatí 
 Llibres de text curs 2015 2016. LLATÍThis course requires an enrolment key

Matemàtiques 
 Informació generalThis course allows guest users to enter
 Pilar_MartinThis course allows guest users to enter
 RECURSOS PER A L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUESThis course allows guest users to enterSummary
 Curs 2009_2010This course allows guest users to enter
 Llibres de text curs 2015 2016. MATEMÀTIQUES.This course requires an enrolment key

Música 
 Llibres de text curs 2015 2016. MÚSICA.This course requires an enrolment key

Orientació 
 TUTORIAS Y ORIENTACIONThis course allows guest users to enter
 Llibres de text curs 2015 2016. ORIENTACIÓThis course requires an enrolment key

Religió 
 Llibres de text curs 2015 2016. RELIGIÓ.This course requires an enrolment key

Tecnologia 
 Llibres de text curs 2015 2016. TecnologiesThis course requires an enrolment key

Ínformació del Departament 

Benvinguda 

Programacions 

ESO 
 Avaluació de pendents
 Objectius mínims
 Síntesi de la programació de l'etapa
 Quart curs
 Tercer curs
 Primer curs

BATXILLERAT 
 Síntesi de la programació de l'etapa
 Segon curs. Tecnologia Industrial II
 Primer curs. Tecnologia Industrial I

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 1. Taula d'activitats previstes per al curs escolar 2.013-14

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 Curs 2.013-14

ESO 

Primer 
 Materials d'ús tècnicThis course requires an enrolment key
 Curs de mecanismes mecànicsThis course allows guest users to enterSummary
 Curs d'Expressió Gràfica1This course allows guest users to enterSummary
 Curs d'ElectricitatThis course allows guest users to enterSummary

PROJECTES 
 PONT LLEVADÍSThis course requires an enrolment key

Segon.Taller de Tecnologies. 

PROJECTES 

Primer projecte. Circuits de control 
 Circuits bàsics de controlThis course requires an enrolment key

Tercer 
 Materials d'ús tècnicThis course requires an enrolment key
 Expresió Gràfica. 2This course allows guest users to enter
 Curs d'electromegnetismeThis course allows guest users to enterSummary

PROJECTES 

2. SEGON PROJECTE 
 2.MOTOR ELÈCTRIC DE CORRENT CONTINUThis course requires an enrolment key

3. TERCER PROJECE 
 Plànols de conjunt i de detall del cotxeThis course requires an enrolment key

1. PRIMER PROJECTE 
 CIRCUITS DE CONTROLThis course requires an enrolment key

4. QUART PROJECTE 

Quart 

APUNTS 
 Model de fitxa per als components electrònicsThis course requires an enrolment key
 apuntsThis course requires an enrolment key
 2. Vivendes bioclimàtiques i instal.lacions domòtiquesThis course requires an enrolment key
 3.Arquitectura i funcionament d'un ordinadorThis course requires an enrolment key
 4. Tecnologies de l'informació i de la comunicacióThis course requires an enrolment key
 5. Instal.lacions de les vivendesThis course requires an enrolment key

Disseny assistit per ordinador 
 qCadThis course requires an enrolment key

PROJECTES 

PRIMER PROJECTE. VIVENDA 
 Preus del material a utilitzar al projecte de la vivendaThis course requires an enrolment key

Exemples de plànols 
 Exemples d'avantprojectesThis course requires an enrolment key

Exemples d'informe final 

Exemples d'informe final 
 1. Exemple d'informe finalThis course requires an enrolment key

SEGON PROJECTE. SISTEMES AUTOMATITZATS 
 Exemples d'avantprojectesThis course requires an enrolment key
 1. DocumentacióThis course requires an enrolment key

INFORMACIÓ I NOVETATS 

Yenka 
 Programa YenkaThis course requires an enrolment key

Quart.PDC. 

BATXILLERAT 

Primer 

Temari 
 PneumàticaThis course requires an enrolment key
 Materials d'ús tècnicThis course requires an enrolment key
 Informació complementària dels temes d'energiesThis course requires an enrolment key
 Temes en PWPThis course requires an enrolment key

Apunts 
 1. Monogràfic d'electricitat i electrònica. Julio OlmoThis course requires an enrolment key

Projectes 

Segon projecte. Pneumàtica, microcontroladors i electropneumàtica 
 Exemples d'avantprojectesThis course requires an enrolment key
 Preus dels components i materials a utilitzarThis course requires an enrolment key

Primer projecte: Disseny d'una cadira 
 Exemple d'informe finalThis course requires an enrolment key
 Proposta de treballThis course requires an enrolment key
 Exemples d'avantprojectesThis course requires an enrolment key

Proposta 

Informació i novetats 
 Controls a recuperar a l'examen del 13 de juny de 2014This course requires an enrolment key
 1. Gener de 2.014

Segon 
 MecLab
 Experimeta2014This course requires an enrolment keySummary

Temari 

Sistemes automàtics 
 ApuntsThis course requires an enrolment key
 TemesThis course requires an enrolment key

Mecatrònica 
 Apunts i manualsThis course requires an enrolment key

Electropneumàtica 
 SimbologiaThis course requires an enrolment key
 PràctiquesThis course requires an enrolment key
 ExercicisThis course requires an enrolment key

Materials 
 3. Apunts complementaris
 2. Temes de segon curs de BatxilleratThis course requires an enrolment key
 1. Classificació i tipologia dels materialsThis course requires an enrolment key

Màquines tèrmiques 
 Màquines tèrmiquesThis course requires an enrolment key
 PWP ANÀLISI DE MÀQUINES TÈRMIQUESThis course requires an enrolment key
 Temes 5 i 6. Principis de màquines i máquines tèrmiquesThis course requires an enrolment key

Màquines Elèctriques 
 Esquemes i connexions This course requires an enrolment key
 Magnetisme i electromagnetisme. Màquines elèctriquesThis course requires an enrolment key

Principis generals de màquines 
 WEB Primer Principi de la termodinàmicaThis course requires an enrolment key
 Presentació principis de màquinesThis course requires an enrolment key

Electrònica digital 
 Circuits seqüencials

Estructura de l'ordinador 
 Ordinador

PAU 
 Recull de proves PAUThis course requires an enrolment key
 Examens de les PAU Tecnologia IndustrialThis course allows guest users to enterSummary

Informació i novetats 

Qualificacions en el control de sistemes electrònics digitals i parcials pendents de recuperació 
 Control electrònica digitalThis course requires an enrolment key

Qualificación prova simulada de PAU 5-6-2014 i comentaris 
 Qualificacions prova PAUThis course requires an enrolment key

PROJECTE FINAL LOGO 
 4. Plataforma giratòria
 3. Braç robotThis course requires an enrolment key

1. Altres exemples de programació LOGO. Estació compactadora 
 1. Exemples de programacióThis course requires an enrolment key

2. Proposta d'estació transportadora 
 Documentació prèviaThis course requires an enrolment key

Solució aportada 
 Assignació d'entrades sortides

Programació en Meclab 
 Programes Meclab

Programació LOGO 
 Programes LOGO

Primer. Cultura científica 
 Tema2. La terra.This course requires an enrolment key
 Tema1.Ciència i societatThis course requires an enrolment key

Documents d'ús comú 
 Documentació dels projectesThis course allows guest users to enter

Tercer curs. Porta automàtica 
 Exemples de plànols de la porta automàtica

Activitats Extraescolars  

Programació d'activitats per al curs escolar 2.013-14 
 1. Taula d'activitats previstes

Novetats 

Valencià 
 Valencià Vespetí_Nocturn Segon BatxilleratThis course allows guest users to enter
 Llibres de text curs 2015 2016. VALENCIÀ.This course requires an enrolment key
Direcció d'estudis 
 Sol.licitud de plaça 2014-2015. PAUThis course allows guest users to enter
 Informació ALUMNAT i FAMÍLIESThis course allows guest users to enterSummary
 Àrea PROFESSORATThis course requires an enrolment keySummary
 Càrrecs de l'institutThis course allows guest users to enterSummary
 
 Proyecte Comenius
 Les Arts en el Lluís VivesThis course allows guest users to enter
 Les Lletres en el Lluís VivesThis course allows guest users to enter
 Història de l'InstitutThis course allows guest users to enter
 Museu Virtual de Ciències Naturals (Museo Virtual de Ciencias naturales)This course allows guest users to enter