You are not logged in. (Login)

Course categories

AMPA 
 Activitats ExtraescolarsThis course allows guest users to enterSummary
Departaments 

Alemany 

Anglés 

Arts Plàstiques 
 Educación Plástica y Visual 3º ESOThis course allows guest users to enter
 Dibujo Artístico IIThis course allows guest users to enter
 Dibujo Artístico I
 Técnicas de Expresión (Ampliación)
 VOLUMEN
 Cultura AudiovisualThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Técniques d'Expressió Gràfico-plàstiques
 DiseñoThis course allows guest users to enter
 Dibujo Técnico IThis course allows guest users to enter
 Dibujo Técnico IIThis course allows guest users to enter
 Dibujo Técnico Bachillerato 2010-2011Summary
 Diseño.Summary
 Informació del DepartamentThis course requires an enrolment key
 Llibres de text curs 2013 2014. Arts Plàstiques.This course requires an enrolment key

Castellà 

Roberto Caro 
 Nombre del cursoThis course allows guest users to enter
 1º BACH. OPT.This course allows guest users to enter
 1º BACH. "C/D"This course allows guest users to enter
 1º BACH. "Y"This course allows guest users to enter
 2º BACH. "C"This course allows guest users to enter

Rogelio Rodríguez 
 Habilidades Comunicativas
 FICHAS DE LECTURA CURSO 2013-2014
 2BATCThis course allows guest users to enter
 3ESO A/BThis course allows guest users to enter
 4ESO A/B

Rosa Millet 
 Nombre del curso
 Nombre del curso

Néstor Pérez 
 Nombre del curso

Ciències Naturals 

PROFESSORS DE CIÈNCIES NATURALS 
 Cursos 2001-2012This course allows guest users to enterSummary

NOTÍCIES D'INTERÉS 
 Curs 2011-2012This course allows guest users to enterSummary
 Curs 2009-2010This course allows guest users to enter

ACTIVITATS 
 Curs 2011-2012This course allows guest users to enterSummary
 Curs 2010-2011This course allows guest users to enter
 Curs 2009-2010This course allows guest users to enter
 Curs 2008-2009This course allows guest users to enter

CMC - José Azkárraga 
 CMCThis course allows guest users to enter

BH - Luis Felipe Moreno 
 Ritmo respiratorio y volúmenes pulmonaresThis course allows guest users to enterSummary
 Signos externos de la circulaciónThis course allows guest users to enterSummary
 DiseccionesThis course allows guest users to enterSummary
 Grupos saguíneos IES Lluís VivesThis course allows guest users to enterSummary

CTMA - Luis Felipe Moreno 
 SELECTIVITATThis course allows guest users to enterSummary

Biología. Hermes Casani 
 Recursos

Economia 

Educació Física 
 Educación Física (Pablo Hermosín)
 Departament D'Educació FísicaThis course allows guest users to enter

Filosofia 
 Fil1batThis course allows guest users to enter
 FilThis course allows guest users to enter

Física y Química 
 FQ02
 Nombre del curso

Francés 

Geografia e Història 
 Nombre del cursoThis course allows guest users to enter
 Historia de España 2BHThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 HISTORIA DEL ARTEThis course requires an enrolment key
 AULA VIRTUAL DEL DEPARTAMENTO DE Gª E HªThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Historia del Mundo Contemporáneo NocturnoThis course requires an enrolment key
 Geografia DiurnThis course requires an enrolment keySummary
 Historia de España Vespertino - Nocturno 2013-2014This course requires an enrolment key
 Historia de EspañaThis course allows guest users to enter
 Geografia Diurno_NocturnoThis course requires an enrolment keySummary

Grec 

Informàtica 
 FOL
 Informació del DepartamentThis course allows guest users to enter
 Introducció a l'Aula Virtual
 Sistemes operatius i seguretat informàtica

Llatí 

Matemàtiques 
 Informació generalThis course allows guest users to enter
 Pilar_MartinThis course allows guest users to enter
 RECURSOS PER A L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUESThis course allows guest users to enterSummary
 Curs 2009_2010This course allows guest users to enter

Música 

Orientació 
 TUTORIAS Y ORIENTACIONThis course allows guest users to enter

Religió 

Tecnologia 

Ínformació del Departament 

Benvinguda 

Programacions 

ESO 
 Avaluació de pendents
 Objectius mínims
 Síntesi de la programació de l'etapa
 Quart curs
 Tercer curs
 Primer curs

BATXILLERAT 
 Síntesi de la programació de l'etapa
 Segon curs. Tecnologia Industrial II
 Primer curs. Tecnologia Industrial I

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 1. Taula d'activitats previstes per al curs escolar 2.013-14

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 Curs 2.013-14

ESO 

Primer 
 Materials d'ús tècnicThis course requires an enrolment key
 Curs de mecanismes mecànicsThis course allows guest users to enterSummary
 Curs d'Expressió Gràfica1This course allows guest users to enterSummary
 Curs d'ElectricitatThis course allows guest users to enterSummary

PROJECTES 
 PONT LLEVADÍSThis course requires an enrolment key

Segon.Taller de Tecnologies. 

PROJECTES 

Primer projecte. Circuits de control 
 Circuits bàsics de controlThis course requires an enrolment key

Tercer 
 Materials d'ús tècnicThis course requires an enrolment key
 Expresió Gràfica. 2This course allows guest users to enter
 Curs d'electromegnetismeThis course allows guest users to enterSummary

PROJECTES 

2. SEGON PROJECTE 
 2.MOTOR ELÈCTRIC DE CORRENT CONTINUThis course requires an enrolment key

3. TERCER PROJECE 
 Plànols de conjunt i de detall del cotxeThis course requires an enrolment key

1. PRIMER PROJECTE 
 CIRCUITS DE CONTROLThis course requires an enrolment key

4. QUART PROJECTE 

Quart 

APUNTS 
 2. Vivendes bioclimàtiques i instal.lacions domòtiquesThis course requires an enrolment key
 3.Arquitectura i funcionament d'un ordinadorThis course requires an enrolment key
 4. Tecnologies de l'informació i de la comunicacióThis course requires an enrolment key
 5. Instal.lacions de les vivendesThis course requires an enrolment key

PROJECTES 

PRIMER PROJECTE. VIVENDA 
 Preus del material a utilitzar al projecte de la vivendaThis course requires an enrolment key

Exemples de plànols 
 Exemples d'avantprojectesThis course requires an enrolment key

Exemples d'informe final 

Exemples d'informe final 
 1. Exemple d'informe finalThis course requires an enrolment key

SEGON PROJECTE. SISTEMES AUTOMATITZATS 
 Exemples d'avantprojectesThis course requires an enrolment key
 1. DocumentacióThis course requires an enrolment key

INFORMACIÓ I NOVETATS 
 Gener 2.014

Quart.PDC. 

BATXILLERAT 

Primer 

Temari 
 PneumàticaThis course requires an enrolment key
 Materials d'ús tècnicThis course requires an enrolment key
 Informació complementària dels temes d'energiesThis course requires an enrolment key
 Temes en PWPThis course requires an enrolment key

Apunts 
 1. Monogràfic d'electricitat i electrònica. Julio OlmoThis course requires an enrolment key

Projectes 

Segon projecte. Pneumàtica, microcontroladors i electropneumàtica 
 Exemples d'avantprojectesThis course requires an enrolment key
 Preus dels components i materials a utilitzarThis course requires an enrolment key

Primer projecte: Disseny d'una cadira 
 Exemple d'informe finalThis course requires an enrolment key
 Proposta de treballThis course requires an enrolment key
 Exemples d'avantprojectesThis course requires an enrolment key

Proposta 

Informació i novetats 
 1. Gener de 2.014

Segon 
 Experimeta2014This course requires an enrolment keySummary

Temari 

Sistemes automàtics 
 ApuntsThis course requires an enrolment key
 TemesThis course requires an enrolment key

Mecatrònica 
 Apunts i manualsThis course requires an enrolment key

Electropneumàtica 
 SimbologiaThis course requires an enrolment key
 PràctiquesThis course requires an enrolment key
 ExercicisThis course requires an enrolment key

Materials 
 3. Apunts complementaris
 2. Temes de segon curs de BatxilleratThis course requires an enrolment key
 1. Classificació i tipologia dels materialsThis course requires an enrolment key

Màquines tèrmiques 
 PWP ANÀLISI DE MÀQUINES TÈRMIQUESThis course requires an enrolment key
 Temes 5 i 6. Principis de màquines i máquines tèrmiquesThis course requires an enrolment key

Màquines Elèctriques 
 Esquemes i connexions This course requires an enrolment key
 Magnetisme i electromagnetisme. Màquines elèctriquesThis course requires an enrolment key

PAU 
 Recull de proves PAUThis course requires an enrolment key
 Examens de les PAU Tecnologia IndustrialThis course allows guest users to enterSummary

Informació i novetats 
 Qualificacions control Sistemes automàtics i controls pendents de recuperacióThis course requires an enrolment key
 2. Febrer de 2.014
 1. Gener de 2.014

PROJECTE FINAL LOGO 

1. Altres exemples de programació LOGO. Estació compactadora 
 1. Exemples de programacióThis course requires an enrolment key

2. Proposta d'estació transportadora 
 Documentació prèviaThis course requires an enrolment key

Documents d'ús comú 
 Documentació dels projectesThis course allows guest users to enter

Activitats Extraescolars  

Programació d'activitats per al curs escolar 2.013-14 
 1. Taula d'activitats previstes

Novetats 

Valencià 
 Valencià Vespetí_Nocturn Segon BatxilleratThis course allows guest users to enter
Direcció d'estudis 
 Informació ALUMNAT i FAMÍLIESThis course allows guest users to enterSummary
 Àrea PROFESSORATThis course requires an enrolment keySummary
 Càrrecs de l'institutThis course allows guest users to enterSummary
Museu Virtual 
 Les Lletres en el Lluís VivesThis course allows guest users to enter
 Les Arts en el Lluís VivesThis course allows guest users to enter
 Història de l'InstitutThis course allows guest users to enter
 Museu Virtual de Ciències Naturals (Museo Virtual de Ciencias naturales)This course allows guest users to enter