Usted no se ha autentificado. (Entrar)

Categorías

Departaments1

Antiga aula virtual

Alemany1

Anglés

Arts Plàstiques17

Castellà1

Carmen Luisa Martínez4

Rogelio Rodríguez5

Néstor Pérez2

Albert Noguera6

Amparo Martínez5

Ciències Naturals

PROFESSORS DE CIÈNCIES NATURALS1

NOTÍCIES D'INTERÉS2

ACTIVITATS4

CMC - José Azkárraga1

BH - Luis Felipe Moreno4

CTMA - Luis Felipe Moreno1

Biología. Hermes Casani1

Economia1

Educació Física2

Filosofia4

Física y Química2

Francés1

Geografia e Història7

Grec

Informàtica3

Llatí

Matemàtiques7

Música1

Orientació1

Religió

Tecnologia

Ínformació del Departament

Benvinguda

Programacions

ESO4

BATXILLERAT3

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS1

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Curs 2017-20181

ESO

Primer4

PROJECTES1

Segon.Taller de Tecnologies.

PROJECTES

Primer projecte. Circuits de control1

Tercer3

PROJECTES

2. SEGON PROJECTE1

3. TERCER PROJECE1

1. PRIMER PROJECTE1

4. QUART PROJECTE

Quart1

APUNTS6

Disseny assistit per ordinador1

PROJECTES

PRIMER PROJECTE. VIVENDA1

Exemples de plànols1

Exemples d'informe final

Exemples d'informe final1

SEGON PROJECTE. SISTEMES AUTOMATITZATS2

INFORMACIÓ I NOVETATS

Yenka1

Quart.PDC.

SEGON CURS

Projecte de la vivenda1

BATXILLERAT2

Primer1

Temari5

Apunts1

Projectes

Segon projecte. Pneumàtica, microcontroladors i electropneumàtica2

Primer projecte: Disseny d'una cadira3

Proposta

Informació i novetats2

Segon2

Temari

Sistemes automàtics2

Mecatrònica1

Electropneumàtica4

Materials4

Màquines tèrmiques4

PWP Anàlisi de màquines tèrmiques. Treball de l'alumnat

Màquines Elèctriques4

Principis generals de màquines2

Electrònica digital1

Estructura de l'ordinador1

PAU2

Informació i novetats

Qualificacions en el control de sistemes electrònics digitals i parcials pendents de recuperació1

Qualificación prova simulada de PAU 5-6-2014 i comentaris1

PROJECTE FINAL LOGO2

3. Altre exemple: Braç robot amb LOGO1

1. Altres exemples de programació LOGO. Estació compactadora1

2. Proposta d'estació transportadora1

Solució aportada1

Programació en Meclab1

Programació LOGO1

Primer. Cultura científica2

Documents d'ús comú2

Tercer curs. Porta automàtica1

Activitats Extraescolars

Programació d'activitats per al curs escolar 2.013-141

Novetats

Valencià1

Página principal1

AMPA1
Direcció d'estudis8
2